Italy Serie A Game Lines
 
Total
Money
April 28, 2017
14:45 EDT
Atalanta
Juventus
Tie
April 29, 2017
14:45 EDT
Torino
Sampdoria
Tie
April 30, 2017
06:30 EDT
AS Roma
Tie
09:00 EDT
Cagliari
Pescara
Tie
09:00 EDT
Bologna
Udinese
Tie
09:00 EDT
Chievo Verona
Tie
09:00 EDT
Empoli FC
Sassuolo
Tie
09:00 EDT
Crotone
AC Milan
Tie
09:00 EDT
Palermo
Fiorentina
Tie
14:45 EDT
Inter Milan
Napoli
Tie